Dilluns, Juliol 23, 2018
A- A A+

Inicieu sessió

Introduïu Nom d'Usuari/a i contrasenya

Ràtio: 0 / 5

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

Per accedir des d'Internet a la informació sobre els serveis d'Espora i posteriorment als mateixos serveis haurà de seguir aquests passos.

Pas 1.  Omplir un formulari per registrar-se  amb les seves dades personals i de contacte i el motiu de la consulta. En aquest mateix formulari podrà fer la necessària  autorització del tractament de dades per part d'Espora.

Rebrà un correu alectrònic amb la resposta d'Espora, convidant-la, si s'escau, a seguir el procés amb el 

Pas 2. Aquí haurà de fer una autovaloració sobre el motiu de la seva consulta i sobre  la seva situació econòmica contestant les preguntes del formulari que trobarà al seu compte, al que podrà accedir amb les seves dades de Registre i cerca pel seu cognom

Amb aquestes dades Espora valorarà si la seva situació s'ajusta a les condicions adequades i li contestarà per telèfon, citant-la  a una entrevista o bé donant-li orientació, cas que no es pugui fer càrrec del seu cas. 

Es important que recordi que a aquesta entrevista s'ha d'aportar documentació acreditativa en paper  del que vostè ha declarat en els formularis. Li avancem un llistat d'aquesta documentació

1. Fotocòpia del DNI

2. Còpia del registre d'empadronament

3. Habitatge:  fotocòpia del contracte de lloguer i darrer rebut mensual de pagament o si és  de propietat i té càrregues, fotocòpia del rebut mensual d'hipoteca

4. Treball: Fotocòpia del contracte laboral i dues darreres nòmines o, en  situació d'atur, fotocòpia de la prestació contributiva i durada

5. Fotocòpia de qualsevol altre prestació no contributiva i durada

6. Fotocòpia de la darrera declaració de Renda o  certificat d'Hisenda conforme no cal presentar-la per no arribar al mínim.

7. Rendes provinents de bens mobles i immobles, si s'escau

8. En cas de tenir fills a càrrec, fotocòpia del llibre de família.

DEL CONJUGUE O ASSIMILAT

9.   Fotocòpia de la declaració de renda

10. Fotocòpia de nòmina o prestació

11. Rendes provinents de bens mobles i immobles, si s'escau

 Pas 3. Farà l'entrevista amb un/a professional d'Espora per tal que, amb les dades aportades per vostè i amb les recabades presencialment, aquest pugui fer un diagnòstic (aquesta fase pot ocasionar més d'una entrevista) i derivar-la a un professional de l'equip per al seu tractament. A partir d'aquest moment la seva relació serà amb el professional asignat.