Els beneficiaris del projecte son totes les persones que necessiten suport i/o tractament en salut mental i que donades les seves circumstàncies socio-econòmiques, no hi puguin accedir.

En concret:
  • Persones de qualsevol edat amb diferents símptomes relacionats amb el patiment psíquic: ansietat, depressió, insomni, estrès, etc¡
  • Col·lectius vulnerables: Immigració, persones en situació d’exclusió social…
  • Qualsevol persona per a qui l’acompanyament psicològic suposi prevenció i millora en salut mental (persones que han perdut la feina, i en especial les que es dediquen a les professions d’ajuda: mestres, psicòlegs, personal sanitari…)
No es podran atendre:
  • Persones que no estiguin disposades a assumir el compromís i continuïtat del tractament, així com la tarifa estipulada en cada cas.
  • Persones amb TMS que necessitin atenció hospitalària.